مجموعه کامران

مجموعه تصاویر تاریخی با مجوز رسمی از سازمان میراث فرهنگی

انتخاب زبان
تبلیغات
جستجو در برای
طبقه بندی نتایج

نمایش 1 تا 10 از 23 مورد یافت شده

مرتب سازی بر اساس

کامران میرزا ملقب به نایب‌السلطنه (۱۲۳۵-۱۳۰۷) پسر ناصرالدین شاه قاجار در میانسالی، شاهزاده قاجار و فرزند سوم ناصرالدین شاه و برادر مسعود میرزا ظل‌السلطان و مظفرالدین شاه بود و مدتی حاکم تهران بود.عکس از عبدالله میرزا قاجار

میرزا قاسم خان تبریزی (۱۲۹۹ ه.ق - ۱۳۶۸ ه.ق) معروف به صور اسرافیل، پسر «میرزا حسن خان تبریزی» است. در دوره مظفرالدین شاه پیشکار امین حضرت تبریزی در امور بناخانه بود. در دوره مشروطیت با سرمایه او و توسط میرزا جهانگیر خان شیرازی معروف به صوراسرافیل، روزنامه صور اسرافیل تأسیس شد. پس از توپ بستن مجلس ۱۳۲۶ ه. ق. به اروپا رفت و در دوره سوم مجلس ۱۳۳۲ قمری از شهرستان شهریار وکیل گردید و در محرم ۱۳۳۴ ه. ق. با عده‌ای از تهران به قم مهاجرت کرد و بعد به استانبول رفت. در کابینه م. ق. مخبرالسلطنه در خرداد ۱۳۰۶ خورشیدی بدوا کفیل وزارت پست و تلگراف و هشت ماه بعد یعنی در ۲۳ دی ماه همین سال وزیر گردید. وزارت وی تا سال ۱۳۱۱ خورشیدی طول کشید و چند سال بعد در گذشت.