مجموعه کامران

مجموعه تصاویر تاریخی با مجوز رسمی از سازمان میراث فرهنگی

انتخاب زبان
تبلیغات
جستجو در برای
طبقه بندی نتایج

نمایش 1 تا 10 از 123 مورد یافت شده

مرتب سازی بر اساس

پسر و نوادگان فتحعلی شاه قاجار: ایستاده از راست به چپ: فيروزميرزا نصرت الدوله فرزند عباس ميرزا نايب السلطنه، سلطان مراد ميرزا حسام السلطنه فرزند عباس ميرزا نايب السلطنه. نشسته از راست به چپ: امامقلي ميرزا عمادالدوله فرزند محمد علي ميرزا دولتشاه پسر فتحعلي شاه، علي قلي ميرزاي قاجار اعتضادالسلطنه، فرزند پنجاه و چهارم از پنجاه و دومين زن فتحعلي شاه قاجار، و عبدالصمد ميرزا عزالدوله فرزند محمد شاه قاجار