مجموعه کامران

مجموعه تصاویر تاریخی با مجوز رسمی از سازمان میراث فرهنگی

انتخاب زبان
تبلیغات
جستجو در برای
طبقه بندی نتایج

نمایش 1 تا 10 از 14 مورد یافت شده

مرتب سازی بر اساس

شیخ کلخوران در 3کیلومتری شهر اردبیل واقع شده (در حال حاضر به علت گستردگی شهر اردبیل به یکی از محله‌های آن تبدیل گشته)این آبادی از دیر باز به علّت وجودآرامگاه جد سلاطین صفوی در آن مورد توجه بوده که ازنظرآبادانی باشهراردبیل رقابت داشته ومهاجرپذیربوده وعده ای از علمای طالقان وجبل عامل لبنان و اهالی خیاو مهاجرت ودرآن سکونت گزیدند لیکن براثرتوسعه اردبیل متصرفات آن ضمیمه اردبیل وهمانند ادغام شهرری درتهران جزو محلات قسمت شمالی اردبیل محسوب شده ومرکزیت دهستان کلخوران راداراست. بزرگترین مجموعه تاریخی کلخوران شیخ آرامگاه امین‌الدین جبرائیل است، که به پدر شیخ صفی‌الدین اسحق، جد سلاطین صفوی تعلق دارد و در نیمه اوّل قرن دهم هـ.ق احداث شده است.

شیخ کلخوران در 3کیلومتری شهر اردبیل واقع شده (در حال حاضر به علت گستردگی شهر اردبیل به یکی از محله‌های آن تبدیل گشته)این آبادی از دیر باز به علّت وجودآرامگاه جد سلاطین صفوی در آن مورد توجه بوده که ازنظرآبادانی باشهراردبیل رقابت داشته ومهاجرپذیربوده وعده ای از علمای طالقان وجبل عامل لبنان و اهالی خیاو مهاجرت ودرآن سکونت گزیدند لیکن براثرتوسعه اردبیل متصرفات آن ضمیمه اردبیل و همانند ادغام شهرری درتهران جزو محلات قسمت شمالی اردبیل محسوب شده ومرکزیت دهستان کلخوران راداراست. بزرگترین مجموعه تاریخی کلخوران شیخ آرامگاه امین‌الدین جبرائیل است، که به پدر شیخ صفی‌الدین اسحق، جد سلاطین صفوی تعلق دارد و در نیمه اوّل قرن دهم هـ.ق احداث شده است.

شیخ کلخوران در 3کیلومتری شهر اردبیل واقع شده (در حال حاضر به علت گستردگی شهر اردبیل به یکی از محله‌های آن تبدیل گشته)این آبادی از دیر باز به علّت وجودآرامگاه جد سلاطین صفوی در آن مورد توجه بوده که ازنظرآبادانی باشهراردبیل رقابت داشته ومهاجرپذیربوده وعده ای از علمای طالقان وجبل عامل لبنان و اهالی خیاو مهاجرت ودرآن سکونت گزیدند لیکن براثرتوسعه اردبیل متصرفات آن ضمیمه اردبیل و همانند ادغام شهرری درتهران جزو محلات قسمت شمالی اردبیل محسوب شده ومرکزیت دهستان کلخوران راداراست. بزرگترین مجموعه تاریخی کلخوران شیخ آرامگاه امین‌الدین جبرائیل است، که به پدر شیخ صفی‌الدین اسحق، جد سلاطین صفوی تعلق دارد و در نیمه اوّل قرن دهم هـ.ق احداث شده است.

اصغر خدایاری، دوچرخه سوار ایرانی (متولد 1332 تبریز) از 1353 زیر نظر منوچهر فکرآزاد در باشگاه تبریز جوان تمرین کرد و در 1354 عضو تیم ملی دوچرخه سواری ایران شد . از 1354 تا 1362 ، نه سال قهرمان و رکورددار رشته ‌یک کیلومتر دوچرخه سواری ایران بوده است . در مسابقات بین‌المللی الجزایر (1355) ، افزون بر بردن مدال طلا ، ستاره‌ی مسابقات نیز شد . او برنده‌ی مدال نقره بازی‌های آسیایی دهلی نو (1982) ، مدال طلای تور عربستان (1977) و مدال برنز تور ترکیه (1977) است . او در مسابقات المپیک مونترآل (1976) نیز شرکت کرد و در المپیک بارسلون (1992) مربی تیم ایران بوده است . در 1358 دبیر فدراسیون دوچرخه سواری شد و از 1377 به عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون دوچرخه سواری انتخاب شد . خدایاری از بنیان گذاران تور بین‌المللی دوچرخه سواری آذربایجان (1365) است .

اصغر خدایاری، دوچرخه سوار ایرانی (متولد 1332 تبریز) از 1353 زیر نظر منوچهر فکرآزاد در باشگاه تبریز جوان تمرین کرد و در 1354 عضو تیم ملی دوچرخه سواری ایران شد . از 1354 تا 1362 ، نه سال قهرمان و رکورددار رشته ‌یک کیلومتر دوچرخه سواری ایران بوده است . در مسابقات بین‌المللی الجزایر (1355) ، افزون بر بردن مدال طلا ، ستاره‌ی مسابقات نیز شد . او برنده‌ی مدال نقره بازی‌های آسیایی دهلی نو (1982) ، مدال طلای تور عربستان (1977) و مدال برنز تور ترکیه (1977) است . او در مسابقات المپیک مونترآل (1976) نیز شرکت کرد و در المپیک بارسلون (1992) مربی تیم ایران بوده است . در 1358 دبیر فدراسیون دوچرخه سواری شد و از 1377 به عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون دوچرخه سواری انتخاب شد . خدایاری از بنیان گذاران تور بین‌المللی دوچرخه سواری آذربایجان (1365) است .